معرفی هفت سین

244 بازدید 1397-12-16

اشتراک گذاری : Cotion facebook Cotion instagram Cotion linkedin Cotion twitter

ذهن برتر
00:01:00
ذهن برتر
1397-08-10
كودك برتر من
00:01:00
ذهن برتر
1397-08-10

سناریو :

  • هفت سین
  • سنجد نماد خرد و فرزانگی، بر سفره هفت سین میشینه.
  • سیب کلید راه یابی به شهر سلامتیه و مفهومش دوری از گزند و آسیب تن و جان ه.
  • سبزه نماد خوش اخلاقی، خرمی و شادیه. سمنو غذایی مقویه که به عنوان نماینده ای از جهان قدرت بر سفره هفت سین میره.
  • سیر بیانگر عدم تجاوز به حقوق دیگرانه و درآئین زرتشتی نماد گندزدایی و دوری از آلودگیه.
  • سرکه بر سر سفره ی نوروزی ما را به پذیرش ناملایمات زندگی دعوت می کنه و سماق سمبل صبر و بردباریه.
  • بشر بعد از ضرب سکه اون رو روی سفره برد تا نمادی برای افزایش دارایی باشه.
  • سال 1398 مبارک!
  • هدف ما ذهني برتر براي فرزندان شما

# تگ ها :

video application education Cotion video_marketing

Google AdSense
336 x 280

ویدئو های پیشنهادی

نامه های امنیتی و محرمانه
00:01:00
تکالیف قانونی
00:01:01
دقیق محاسب
1398-03-11
بازرگاني فرش باغي
00:01:00
باغ فرش
1397-09-13
داستان نجات بیداد
00:01:00
درختان سردسیری
00:01:00
Google AdSense
336 x 280