جشنواره حامی

دوره‌های سازمانی انگلیسی

1494 بازدید 1397-09-17

اشتراک گذاری : Cotion facebook Cotion linkedin Cotion twitter

سناریو :

دوره‌های سازمانی انگلیسی

فرصت ویژه برای آموزش کادر سازمان و شرکت ها

آکادمی انگلیسی کسب و کار

# تگ ها :

ویدیو موشن گرافیک موشن کشن Cotion بازاریابی بازاریابی_ویدیویی ویدیو_مارکتینگ گویندگی کسب_و_کار

Google AdSense
336 x 280

ویدئو های پیشنهادی

کارپاک
00:00:56
1397-03-28
معرفی خدمت کشن
00:01:00
کشن
1398-05-19
معرفی  علم هوش مالی
00:01:00
سم گستر افق
00:00:52
Google AdSense
336 x 280
معرفی  کاشت مو
00:00:53
کلینیک آوا
1398-07-15