مكانيزم بار و مسافرگيري و آغاز سفر

900 بازدید 1397-10-17

اشتراک گذاری : Cotion facebook Cotion linkedin Cotion twitter

سناریو :

1- مكانيزم مسافر و بار گیری و آغاز سفر (واگن سفری) 2- آخرین واگن مستقر در ردیف واگن ها در ایستگاه، بار و مسافرگیری می کنه. 3- سیستم های هوشمند، وزن مخصوص واگن رو برابر استاندارد آب هم حجم محاسبه، تنظیم و کنترل کرده و اجازه سفر صادر میشه. 4- آخرین واگن پس از بارگیری مسافر و بار به حالت پیش از حرکت در میاد. 5- برای آغاز سفر باید حالت شناوری واگن سفری توسط سنسور های هوشمند برابر استاندارد تأمین و احراز بشه. 6- واگن آماده به سفر، به سمت اولین ورودی دبی آب از سرعت صفر، رانده شده و سفر آغاز می شود و با افزایش دبی طی مراحل مکرر، سرعت آب در کانال ایستگاهی به حد سرعت آن در کانال سفری می رسد. 7- پس از رسیدن سرعت آب به سرعت حد و یگانگی کانال های ایستگاهی وسفری، واگن در کانال سفری تا رسیدن به ایستگاه مقصد، به حرکت خود ادامه خواهد داد 8- راه های ارتباطی تلفن شاهین ثنائی: 09120145226 - 09352713878 تلفن علیرضا گلشن: 09125945315

# تگ ها :

ویدیو موشن گرافیک موشن کشن Cotion بازاریابی بازاریابی_ویدیویی ویدیو_مارکتینگ گویندگی کسب_و_کار

Google AdSense
336 x 280

ویدئو های پیشنهادی

فلسفه وجودی چیلی
00:01:01
اپلیکیشن چیلی
1398-10-07
سردرد و ميگرن
00:01:00
اپلیکیشن
00:00:53
نیکا پرواز پارس
1398-05-08
موسسه MGM
00:01:00
1396-12-18
دوره آموزش سئو
00:01:00
اینتن
1397-10-02
Google AdSense
336 x 280
مهریه پس از عقد
00:00:50