نکاتی در باره مشارکت درساخت

2280 بازدید 1397-04-12

اشتراک گذاری : Cotion facebook Cotion linkedin Cotion twitter

سناریو :

  1. نکاتی در باره مشارکت درساخت
  2. اساس مشارکت در ساخت، تجربه، خوش‌نامی، توانایی، وفاداری و دانشه.
  3. قدرالسهم شرکاء با توجه به نوع سند ، محله ، سازنده و متفاوته؛
  4. در شراکت با سازندگان تجربی کفه به نفع مالک و در مشارکت با مهندس و آرشیتکت به نفع سازندست .
  5. بعد از اتمام ستون، دیوارچینی و سقف حتماً بین مالک و سازنده ، تقسیم نامه ای شفاف تنظیم شه
  6. انتخاب یک ناظر دلسوز و مجرب جهت نظارت برکیفیت اجرایی سازنده لازمه .
  7. انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده، پس از اتمام ستون، دیوارچینی و سقف ضروریه .
  8. حق دخل وتصرف برای مالک حفظ شه تا درصورت تأخیر وتعطیلی پروژه، با مجوز قضایی پروژه رو پیش ببره .
  9. راه های ارتباطی :

تلگرام : mosharekat_darsakht

وات ساپ :

٠٩١٢١٧١٦٩٣٦

تلفن:

٠٩١٢١٧١٦٩٣٦

٠٩١٢٢٨٠٥٧٦

# تگ ها :

ویدیو موشن گرافیک موشن کشن Cotion بازاریابی بازاریابی_ویدیویی ویدیو_مارکتینگ گویندگی کسب_و_کار

Google AdSense
336 x 280

ویدئو های پیشنهادی