نکاتی در مورد ست کردن لباس ها-2

2113 بازدید 1397-11-29

اشتراک گذاری : Cotion facebook Cotion linkedin Cotion twitter

رسوم و سنت های شب یلدا
00:01:00
گالری زرمین
1397-11-29
نکاتی در مورد ست کردن لباس ها-3
00:01:10
نکاتی در مورد شست وشوی لباسهای مجلسی
00:01:00
تاریخچه جشن نوروز
00:01:00
گالری زرمین
1397-10-22

سناریو :

  1. نکاتی در مورد ست کردن لباس ها
  2. اﻧﺪازه کیف مجلسی
  3. ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ‌ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾن ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿنﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾه ﮐﯿﻒ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼیکه. ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﮐﻮچیک ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﯾﺎ داﯾﺮه ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒین
  4. رﻧﮓ کیف مجلسی
  5. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﮐﯿﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿن اﯾنه ﮐﻪ رﻧﮓ ﮐﯿﻒ‌ﺗون دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺮﻧﮓ لباس ﻧﺒﺎﺷه ﭼﻮن در اﯾﻨﺼﻮرت استایل‌تان کسل کننده به نظر می‌رسه

 

  1. شکل کیف مجلسی
  2. متداول‌ترین شکل برای کیف‌های زنانه مجلسی مستطیله. ولی اگر به دنبال تنوع هستید می‌تونید به سراغ کیف‌های گرد و یا مثلث شکل هم برید.
  3. «استایل خود را به زرمین بسپارید»
  4. راههای ارتباطی:

 

 

# تگ ها :

ویدیو موشن گرافیک موشن کشن Cotion بازاریابی بازاریابی_ویدیویی ویدیو_مارکتینگ گویندگی کسب_و_کار

Google AdSense
336 x 280

ویدئو های پیشنهادی

معرفی  آمادگی کنکور ترکیه YOS
00:01:00
آکادمی زبان سپهر
1398-11-07
Nooshin Nails
00:01:00
1397-09-04
کاغذ سنگی
00:01:00
1397-05-14
دستگاه تین کلاینت
00:00:15
Google AdSense
336 x 280
معرفی خدمات تریم داخلی آذین پارت
00:01:00